Ida Siebke Glass

Ida Siebke Vase Sunset Glass Green

Kr 12.000

Supplier: Ida Siebke
Dimensions: Opening Ø3.2cm, H39cm, W 23cm
Material: Mouth blown glass
Colour: Green
Care: Hand wash


Beautiful mouth-blown vase with green and clear layers that create an incredible play in the vase. The vase is unique.


Ida Siebke

Ida Siebke is a glass artist who works within both the functional and conceptual fields. The forms are clean and organic, and the expression varies between the transparent and the opaque. She alternates between making products in strong, clear colors, and letting the clear, transparent glass shine in its pristine state.

Siebke has studied glassblowing at the Kosta Glass Center in Småland in Sweden, and art at the Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam and Einar Granum Kunstfagskole in Oslo. She also has a diploma in glassblowing. Ida has exhibited her work in Norway and abroad, and participated in several international residency programs at recognized glass schools.

Ida Siebke er en glasskunstner som arbeider innenfor både funksjonelle og konseptuelle feltet. Formene er rene, og organiske, og uttrykket varierer mellom det transparente og det opake. Hun skifter mellom å lage produkter i sterke, klare farger, og å la det klare, gjennomsiktige glasset skinne i sin urørte tilstand. 

Siebke har studert glassblåsing ved Kosta Glass Center i Småland i Sverige, og kunst ved Gerrit Rietveld Academie i Amsterdam og Einar Granum Kunstfagskole i Oslo. Hun har også fagbrev i glassblåsing. Ida har stilt ut sine arbeider i Norge og i utlandet, og deltatt i flere internasjonale residency-programmer ved anerkjente glassskoler.

  • Leverandør:Ida Siebke
  • Dimensjoner:Åpning Ø3,2cm, H39cm, B 23cm
  • Materiale:Munnblåst glass
  • Farge: Grønn

Håndvask