Terms of service

Selger: Norway designs AS / Lille Grensen 7, 0159 Oslo / Org. nr: 914 813 123 / Telefon: 23 11 45 10 / nettbutikk@norwaydesigns.no
Kjøper: Personen som foretar bestillingen. Ved salg til næringsdrivende gjelder kjøpslovens regler

Bestilling

For å handle på norwaydesigns.no må du ha fylt 18 år.
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren. Kjøperen har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett.
Når Norway Designs mottar bestilling får kjøperen automatisk en ordrebekreftelse til sin e-post adresse. Det er kjøperens ansvar å kontrollere at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, må kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.

Priser

Alle prisene er inkludert merverdiavgift.
Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt.
Salgsforbehold

Norway Designs tar forbehold om prisendringer, trykkfeil, endringer i tekst, bilder og linker på våre nettsider. Vær oppmerksom på at farger gjengitt i nettbutikken kan avvike fra den fargen produktene har i virkeligheten. Dette skyldes blant annet ulik fargegjengivelse på ulike skjermer.


Levering & bytterett

Levering

Norway Designs har som mål alltid å levere i løpet av 3–7 virkedager fra den dag vi godkjenner en bestilling, men vi kan ikke garantere noen faste leveringsdatoer annet enn at vi skal levere innen 30 dager fra bestillingen er godkjent.
Norway Designs skal informere deg hvis vi ikke er i stand til å imøtekomme vår angitte leveringsdato, men i det omfang det er tillatt ved lov, står vi ikke til ansvar for noen tap, erstatninger, omkostninger, skader eller utgifter i forbindelse med for sen levering.
Kjøperen kan også velge å hente varene som er bestilt uten ekstra omkostninger hos Norway Designs, Lille Grensen 7, 0159 Oslo.

Reklamasjon

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøper innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år.
Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert. Norway Designs dekker eventuelle fraktkostnader ved retur av reklamasjon.

Angrerett

Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til Norway Designs selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert.
Kjøperen må gi Norway Designs melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettskjema er mottatt. Mottar kjøperen angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettskjema og opplysningene.
For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert til Norway Designs i samme mengde og stand som kjøper mottok den. Produktet sendes tilbake til Norway Designs inkludert original emballasje sammen med utfylt angrerettskjema.
Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake så raskt som mulig, innen rimelig tid. Norway Designs er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den dag vi mottar varen. Kjøperen betaler selv fraktkostnadene ved retur.
Tvist

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.