03 Nov 2015
STEG 1: MARKER PAPERSTRIMLER Start med å markere senter på to av strimlene. 15 cm fra tuppen og 0,5 cm fra siden. Plasser så en dobbeltsidig teip over markeringen på den første strimmelen. Plasser/lim fast den andre strimmelen slik at den ligger i en 90 graders vinkel til den første strimmelen. Prøv å legg markeringene rett over hverandre. STEG 2: FLETT STRIMLER Legg så dobbeltsidig teip på hver side av den første strimmelen (den andre strimmelen skal overlappe den første). Lim så fast en strimmel på hver side av den første strimmelen, men nå vil de overlappe den andre strimmelen. Plasser de parallellt med den første, men la det være et mellomrom på 5 mm mellom strimmlene. STEG 3: FLETT FLERE STRIMLER Plasser så 4 dobbeltsidige teipbiter på den tredje og fjerde strimmelen på hver side av den andre strimmelen. Plasser så den femte strimmelen parallellt med den andre strimmelen, men over den tredje, under den første og over den fjerde strimmelen. På denne måten fletter du strimmelen på motsatt måte av den andre strimmelen. Plasser/lim så den sjette strimmelen på motsatt side av den andre strimmelen. Nå også over den tredje, under den første og over den fjerde strimmelen. Husk å ha et mellomrom på 5 mm mellom strimlene. STEG 4: LAG FIRE LØKKER Bøy så rundt den siste strimmelen fra et hjørne og den første strimmelen fra neste hjørne, og lim fast strimmelen til høyre slik at den overlapper den venstre med en vinkel på 90 grader. Gjenta dette på alle fire hjørner. Tips: Legg dobbeltsidig teip på tuppen av  alle de første strimlene før du bøyer rundt. STEG 5: LAG TO HALVDELER Lag to slike halvdeler for å lage en stjerne. Legg så den første halvdelen opp ned på bordet. Plasser så den andre halvdelen oppå den første, men slik at løkkene legges rett over midtstrimlene i alle hjørner. STEG 6: LIM MIDTSTRIMLER Skyv så alle midtstrimler inn i løkken på motsatt side. Fire strimler på hver side av stjernen. Legg så dobbeltsidig teip på tuppen av en løkke og lim fast midtstrimmelen i tuppen på løkken. Midtstrimmelen skal stikke et par cm på utsiden av løkken under. Gjenta på alle åtte løkker. Snu gjerne stjernen rundt for å lime lettere sammen. STEG 7: SKRÅKLIPP ALLE TUPPER Følg spissformen på løkken og klipp så av tuppen på en midtstrimmel. Gjenta på alle tupper. Da er din stjerne ferdig!