Anette Krogstad

Anette Krogstad Plate Pink Swirl Dinner 25cm Pink/Green

Kr 875

Supplier: Anette Krogstad
Material: Stoneware
Dimensions: D25cm , handmade ceramics vary and all measurements are approximate measurements
Colour: Pink and Green, handmade glaze so that all parts are unique
Washing instructions: Dishwasher safe, handle with care

"Pink Swirl Middag" is a plate that is suitable for dinner or as a small serving plate. The glaze is manually applied and means that the play of colors will be unique on each individual part.

Pink Swirl and Deep Sea

Two tableware and glazes specially designed for Norway Designs. Pink Swirl and Deep Sea are two different glaze styles and the tableware comes in four parts; dinner, lunch, bowl and cup as well as large serving bowls. Sizes and shape are designed so that the various parts can suit several purposes. The glazing technique is the same on both tableware and the colors harmonize well together. This opens up the opportunity to combine different parts and compose your unique tableware. It is dishwasher safe, but care must be taken when handling as it is handmade and fired at slightly lower temperatures than industrial crockery.

Anette Krogstad

Ceramicist and designer Anette Krogstad produces crockery for several restaurants and customers such as; Noma in Copenhagen, formerly Pjoltergeist and Ylajali, Alex sushi, Bruket and Table Tales.

Her projects often revolve around the theme of the meal, sharing food and the interpersonal encounters around the table. She is inspired by the endless changes in nature and how the seasons affect colour, smell and the tactility of nature. The various glaze models often bear the stamp of this with names such as; Seafoam, Foggy Forest, Lichen and Deep Sea. She wants to preserve traditional craft techniques such as turning, "sausage technique" and "pinching", combined with a special interest in glazing. At the same time, she wants to move forward, often by reflecting on new movements in society - especially with a focus on the importance of social interpersonal meeting points in an everyday life that is more and more marked by technological development.

Keramiker og designer Anette Krogstad produserer serviser til flere restauranter og kunder som; Noma i København, tidligere Pjoltergeist og Ylajali, Alex sushi, Bruket og Table Tales.

Hennes prosjekter dreier seg ofte rundt tematikken måltidet, deling av mat og de mellomenneskelige møtene rundt bordet. Hun lar seg inspirere av de endeløse forandringene i naturen og hvordan sesongene påvirker farge, lukt og taktiliteten i naturen. De ulike glasurmodellene bærer ofte preg av dette med navn som; Havskum, Foggy Forest, Steinlav og Deep Sea. Hun ønsker å bevare tradisjonelle håndverksteknikker som dreiing, “pølseteknikk” og “pinching”, kombinert med en spesiell interesse for glasering. Samtidig ønsker hun å bevege seg fremover, ofte ved å reflektere over nye bevegelser i samfunnet - da spesielt med fokus på viktigheten av sosiale mellommenneskelige møtepunkter i en hverdag som mer og mer bærer preg av teknologisk utvikling.

  • Leverandør:Anette Krogstad
  • Material: Steingods
  • Dimensjoner: D25cm, håndlaget keramikk varierer og alle mål er cirka mål 
  • Farge: Rosa og Grønn, håndlaget glasur slik at alle deler er unike

Tåler oppvaskmaskin (håndteres med forsiktighet)