L:A Bruket

L:A Used 248 Fragrance Tag Grapefruit

Kr 250

Supplier: L:A Used
Area of ​​use: Hang on a door handle, in a cupboard or a towel rack in the bathroom. Avoid direct contact with cloth, paper or plastic
Scent: A fresh citrus scent of grapefruit

Fragrance tag made of paper and fragrance oil in the scent of grapefruit to bring a unique atmosphere to the home. For example, hang on a door handle, in a cupboard or a towel rack in the bathroom.

L:A Used

Natural and organic skin care from Sweden's west coast. Innovative formulas without chemicals developed to protect the skin in cooperation with nature. Monica Kylén and Mats Johansson started L:A Bruket in 2008 to follow their vision of developing products that only contain natural molecules that the skin can absorb and utilize, inspired by the harsh coastal climate.

LA Bruket er et naturlig og organisk hudpleiemerke fra Sveriges vestkyst. De bruker innovative oppskrifter uten kjemikalier som er utviklet for å beskytte huden i samarbeid med naturen. Monica Kylén and Mats Johansson startet L:A Bruket i 2008 for å følge sin visjon om å utvikle produkter som kun inneholder naturlige molekyler som huden kan absorbere og utnytte, inspirert av det hardføre kystklimaet.

  • Materiale: Papir, olje
  • Dimensjoner: 150x80mm
  • Bruksområde:Heng på et dørhåndtak, i et skap eller et håndklestativ på badet. Unngå direkte kontakt med klut, papir eller plast
  • Duft: En frisk sitrusduft av grapefrukt

Unngå direkte kontakt med papir, tekstil og plastikk.