L:A Bruket

L:A Bruket 152 Scented candle Coriander 50g

Kr 270
Manufacturer: L:A Bruket
Material: Glass
Scent: Coriander no 152
Area of ​​use: Aromatherapy scented candle
Quantity: 50g 14 hours
Ingredients: Soy wax

The therapeutic properties of Aetheroleum Coriander are traditionally known to strengthen the mind and combat anxiety. The scent of coriander and mint is relaxing, and provides spiritual and emotional inspiration.

To make the scented candle last a long time and to get the most out of the scent, it is advisable to light the candle for shorter periods. Cut the wick so that it is between 5-7 mm before lighting the candle. Be sure to put the candle on a surface that can withstand the heat if you burn the candle all the way down. Never leave candles burning unattended.

L:A Used

Natural and organic skin care from Sweden's west coast. Innovative formulas without chemicals developed to protect the skin in cooperation with nature. Monica Kylén and Mats Johansson started L:A Bruket in 2008 to follow their vision of developing products that only contain natural molecules that the skin can absorb and utilize, inspired by the harsh coastal climate.

LA Bruket er et naturlig og organisk hudpleiemerke fra Sveriges vestkyst. De bruker innovative oppskrifter uten kjemikalier som er utviklet for å beskytte huden i samarbeid med naturen. Monica Kylén and Mats Johansson startet L:A Bruket i 2008 for å følge sin visjon om å utvikle produkter som kun inneholder naturlige molekyler som huden kan absorbere og utnytte, inspirert av det hardføre kystklimaet.

  • Materiale: Glass
  • Ingredienser: Soyavoks
  • Duft: Koriander no 152
  • Bruksområde: Aromaterapeutisk duftlys
  • Mengde: 50g 14 timer

 

  • For å få duftlyset til å vare lenge og for å få maksimalt ut av duften, er det lurt å tenne lyset kun i kortere perioder.
  • Kutt veken så den er mellom 5-7 mm før du tenner lyset.
  • Pass på å sette lyset på et underlag som tåler varmen hvis du brenner lyset helt ned.
  • La aldri stearinlys brenne uten tilsyn.