Hvordan sette pris på norsk formgiving?

08 Oct 2014Hans Marstein

Debatt om norsk formgivning

Tirsdag kveld arrangerte Norway Designs, Norske Kunsthåndvere og Klubben en debatt i forbindelse med utstillingen Norway Designs Nå, Vol.1 – Verdi.

I panelet og salen satt det representanter fra utdannings-institusjoner, designere, kunsthåndverkere, produsenter, journalister, og formidlere. Formålet var å finne løsninger for hvordan vi kollektivt kan øke bevisstheten om norsk formgivning i det norske samfunnet.


Ordstyrer og kunstkritiker Mona Gjessing har skrevet et kort sammendrag av debatten:

Runa Boman, daglig leder i Norway Designs, ønsket velkommen på vegne av initiativtakerne og holdt en engasjert innledning til debatten. Boman etterlyste, blant annet, mer undervisning knyttet til forretningsdrift i utdanningsinstitusjonene.

I panelet satt seks aktører som på hvert sitt vis er knyttet til feltet norsk formgivning: designer Jonas Ravlo Stokke (Stokke/Austad), kunsthåndverker Sari Syväluoma, produsent Erling Digernes fra Røros Tweed, journalist Marianne Lie Berg, D2, formidler Benedicte Sunde ved DogA og Stein Rokseth, dekan ved Kunsthøgskolen i Oslo, avdeling Design.

Debatten ble ledet av kunstkritiker Mona Gjessing. Gjessing innledet med å kommentere utstillingen Verdi og drøftet enkelte problemstillinger knyttet til prissetting.

Det ble reist flere spørsmål til paneldeltakerne. To av dem finnes under.

-Har du noen løsninger på hvordan vi kollektivt kan øke bevisstheten om norsk formgivning?

-Er det noen motsetning mellom det å lage godt kunsthåndverk og det å tjene penger?

Paneldeltakerne hadde mange svar på spørsmålene og løsningsforslagene kom nærmest som perler på en snor:
Stein Rokseth understreket, blant annet, vektlegging av samarbeid på tvers av fagområder, en satsning på designkritikk og en videreføring av designseminaret som ble avholdt ved Kunsthøgskolen tidligere i år. Rokseth understreket også viktigheten av å styrke de estetiske fagene i grunnskolen.

Jonas Ravlo Stokke la vekt på å bedre opplæringen om hvordan markedet fungerer og etterspurte en bedre oppfølging av nyutdannede designere. Stokke understreket også at man trenger en bedre journalistikk rundt verdien av design slik at forbrukerveiledningen ikke får råde grunnen alene. Stokke mente også at mer stipendmidler til designere er veien å gå.

Marianne Lie Berg kritiserte norske journalister for å være for ukritiske til norsk design, og hevdet at designere og kunsthåndverkere også selv må bli flinkere til å formidle sine produkter. Lie Berg understreket også at designbransjen burde tenke mer på fortjeneste.

Benedicte Sunde mener at det må produseres bedre utstillinger som bygger opp interesse og forståelse for hva design er. Sunde understreket at hun kunne tenke seg at det ble opprettet et OCA-liknende kontor for designere: Office for Contemporary Design. Dette med tanke på en større utenlandssatsning.

Erling Digernes understreket, blant annet, at det må skje et verdiskifte og at det trengs nytenkning på en rekke områder. Digernes mente at det må bli enklere å drive bedrift i Norge og at det må bli mer lønnsomt å produsere i Norge.

Sari Syväluoma la vekt på å satse enda mer på utdanning og et tettere samarbeid mellom designere og produsenter. Syväluoma etterspurte også flere artikler om design og kunsthåndverk, også fra messer og sa også at designere/kunsthåndverkere burde delta mer aktivt i å fremme eget fag i offentligheten.

Norske Kunsthåndverkere, Klubben og Norway Designs ønsker å arrangere flere debatter i fremtiden som tar opp aktuelle temaer rundt norsk design, fordi vi ønsker å fremme norske designere, og vi ønsker oss flere norske produkter i hyllene våre!

Les mer om debatten i dette intervjuet med daglig leder Runa Boman, skrevet av interiørstylist Kirsten Visdal!

Foto: Hege HenriksenFeatured product

Unknown Vendor

Produkttittel

Kr 100

More articles