Norway Designs NÅ Debatt: Kos er kriminelt

21 Jan 2016Linn Ellevseth

Vi er stolte av å være med i årets fagprogram på Oslo Design Fair der vi er med å arrangerer en debattserie samme med Norske Kunsthåndverkere og Klubben fredag 29.01 kl 17.00. 

KOS ER KRIMINELT

Helt siden Adolf Loos i 1908 skrev om Ornament og forbrytelse har arkitekter og designere rynket på nesen av alt som kan oppfattes som unødvendig pynt. Begreper som "koselig" passet dårlig inn i funksjonalistenes idealer om gode rom og objekter. Selv om trendene har svingt i løpet av de siste hundre årene, har nok formgivere likevel hele tiden hatt et mer eller mindre anstrengt forhold til dette med koslighet – selv her i hyttekosens hjemland. 

Oslo Design Fair varsler nå at det koselige er tilbake og vi lurer på om vi virkelig får med oss fagmiljøet på denne påstanden. Vil koselighet omfavnes av norske formgivere eller er kos fremdeles litt kriminelt?

Ordstyrer: Trude Gomnæs Ugelstad, Norske Kunsthåndtverkere

Panelet:
Charlotte Bik Bandlien, antropolog
Thomas Jenkins, designer
Kristine Bjaadal, designer
Grete Sivertsen, leder Oslo Design Fair

Debattserien Norway Designs NÅ Debatt er en del av Norway Designs NÅ; et prosjekt for å fremheve nåtidige norske formgivere og produkter. Vi tar med dette opp igjen de originale ideene bak PLUS og utstillingene “Norway Designs for living” ved å rette fokuset tilbake på formidling av norsk formgivning. 

Charlotte Bik Bandlien er antropolog med visuell og materiell kultur som felt. Hun har forsket på smak i en rekke sammenhenger nasjonalt og internasjonalt gjennom snart femten år - tidligere som brand planner i reklamebyrået Bates og som forsker ved Institutt for Forbruksforskning, de siste fem år tilknyttet Kunsthøgskolen i Oslo, avdeling Design. 

Thomas Jenkins har jobbet i ledende designkontorer før han i 2010 startet sitt eget studio. Hans interesse for produksjon og materialer kombinert med håndverkstradisjoner har ledet ham til å formgi møbler og objekter med fokus på interaksjon. Jenkins arbeider også i branding byrået WORK og er styreleder for organisasjonen Klubben som har over 30 medlemmer bestående av unge norske designere. 

Kristine Bjaadal har en mastergrad i design fra Kunsthøgskolen i Oslo, og driver eget studio i Oslo. Hun ønsker å bruke objekter til å fortelle historier, og fokuserer på hvordan hun gjennom sin formgivning av hverdagsgjenstander kan gjøre dagligdagse rutiner om til verdsatte ritualer. Hennes innfallsvinkel til design har et poetisk tilsnitt hvor materialbruk og formgivning i felleskap gir assosiasjoner til så vel skulptur som til det bruksområdet objektene er tiltenkt. Resultatet er ofte funksjonelle gjenstander ment for bruk, men som samtidig har en skulpturell funksjon. Bjaadal har stilt ut ved en rekke store internasjonale designmesser, og arbeidene hennes er viet mye oppmerksomhet i nasjonal og internasjonal designpresse. Kristine Bjaadal er medlem av både Klubben og Norske Kunsthåndverkere, og er Klubbens representant i samarbeidet Norway Designs NÅ. 

Grete Siversten er den nye lederen av Oslo Design Fair. Hun er en kjent figur i den norske designbransjen, og har i mange år vært redaktør for det toneangivende interiørmagasinet Bo Bedre før hun nå tok over lederstillingen for ODF.Featured product

Unknown Vendor

Produkttittel

Kr 100

More articles