Iris Hantverk

Iris Handverk Hairbrush W/Wooden Pegs

Kr 250

Supplier: Iris Handverk
Material: Beech, Natural rubber
Dimensions: 22cm x 4.5cm
Area of ​​use: Hair brush


Beech hairbrush with wooden sticks. The pins are attached to a pad of natural rubber. There is an air hole on the cushion to allow air to circulate. The brush is gentle on the hair and provides a delicious scalp massage. Suitable for long and thick hair. Machine made.

Iris Crafts

Iris Hantverk is a Swedish brand that is particularly known for its handmade brushes. At the end of the 20th century, a small brush factory was established in Stockholm, and it is this brush bindery that today forms the very heart of the business. At the factory in Enskede, several visually impaired craftsmen work tying brushes based on Swedish craft traditions. Richard Sparrenhök and Sara Edhäll took over the company in 2012 with a vision and aim to elevate the traditional craft profession. They do this by making use of the craftsmen's vast knowledge of brush binding to create products with functional and good design, combined with the quality of natural materials. Over the years, Iris Hantverk has expanded the collection to include pegs, mirrors and dishes.

Iris Hantverk er et svensk merke som er særlig kjent for sine håndlagde børster. På slutten av 1900- tallet ble en liten børstefabrikk etablert i Stockholm, og det er dette børstebinderiet som i dag utgjør selve hjertet i virksomheten. På fabrikken i Enskede jobber flere synshemmede håndverkere med å binde børster basert på svenske håndverkstradisjoner. Richard Sparrenhök og Sara Edhäll tok over firmaet i 2012 med en visjon og mål om å løfte det tradisjonelle håndverksyrket. Dette gjør de ved å benytte seg av håndverkernes enorme kunnskap om børstebinderi for å lage produkter med funksjonell og god design, kombinert med kvaliteten til naturmaterialer. I løpet av årene har Iris Hantverk utvidet kolleksjonen med blant annet knagger, speil og fat.

  • Materiale: Bøk, Naturgummi
  • Dimensjoner: 22cm x 4.5cm