Oslo Aula

Oslo Aula Preg Fjøl D16 Bjerk

Kr 790

Preg er en fjel, i en serie objekter fra Aula med samme navn, hvor ornamentet spiller hovedrollen. Ved å analysere historisk prydkunst har Aula utviklet en nytolkning av ornamentet, og implementert disse i objektene. Motivene baserer seg på de geometriske prinsippene som finnes i akantus og karveskurd, og er en videreutvikling som er tilpasset moderne teknologi.

Serien Preg består av et fat, en fjøl ,tre ulike asjetter, brødkurv og smørøskje. Preg er behandlet med en matsikker hardvoksolje. Den rengjøres ved å tørkes av med en godt oppvridd klut. Preg produseres i Norge.

 

Aula er et antropologisk designbyrå som utvikler visuelle uttrykk innenfor et spekter av designfeltet, som merkevarebygging, set-design, interiørarkitektur og produktutvikling. Fellesnevneren i deres arbeid er at de trekker inn en antropologisk tankegang i designfaget, altså studiet av mennesker og kulturer. 

Aulas hovedmål er å avdekke og forstå hvordan vi mennesker former og blir formet av omgivelsene våre; hjemmene vi bor i, de tingene vi omgir oss med og kunsten vi liker. Ved å gå inn i våre prosjekter med fokus på disse relasjonene mellom menneske, rom og objekt, gjør at de hele tiden jobber parallelt mellom aktør og mottaker, og på den måten skaper et mer rettet og bærekraftig sluttprodukt.

  • Materiale: Laget av limtre bjerk og behandlet med en naturlig hardvoksolje
  • Dimensjoner:L 19,5 x H 26,5 x D 2 cm
  • Farge: Bjerk

Tørkes av med en godt oppvridd klut