Per Boman

Per Tannum "Fra Askeladd til Ridder" Bok

Kr 50

I forbindelse med Norway Designs 60-årsjubileumet lanserte vi biografien om grunnleggeren av Norway Designs; Per Tannum «Fra Askeladd til Ridder». Boken er forfattet av Per Boman, gift med datteren Liesel Tannum som allerede i 1962 tok over driften av Norway Designs butikken.

I 1933 startet Per Tannum sin egen lille møbelforretning i Oslo sentrum. Han var da 21 år gammel og startkapitalen var kr. 375,- som han fikk for sin båt han da måtte ofre. Per Tannum var med på å starte mange organsisasjoner med et formål om å fremme norsk design; Norway Designs, Plus, Bonytt, Bruksbo, BoKredit blant flere. I 1966, 33 år etter åpningen av den lille møbelbutikken, ble Tannum slått til ridder av 1. klasse av den kongelige St. Olavs orden for sin jobb med å «fremme norsk brukskunst ute og hjemme".

  • Forfatter: Per Boman
  • Antall sider: 213
  • Trykk og innbinding: Møklegaards Trykkerier  AS Formgitt av Hans Petter Smedby