Biografien om Per Tannum
Biografien om Per Tannum
Biografien om Per Tannum

Biografien om Per Tannum

Ordinær pris Kr 350

I forbindelse med vårt 60-årsjubileumet lanserer vi biografien om Per Tannum – Fra Askeladd til Ridder – som er forfattet av Per Boman, gift med Liesel, Per Tannums eldste barn. 

Per Tannum startet som egen lille møbelforretning i Frydenlundsgt., en bakgate i Oslo senturm, i 1933. Han var da 21 år gammel. Startkapitalen var kr. 375,- som han fikk for en båt han da måtte ofre. I 1966, 33 år senere, bla han slått til ridder av 1. klasse av den kongelige St. Olavs orden for å «fremme av norsk brukskunst ute og hjemme".

Grunnlaget for denne utviklingen av en drivkraft av de sjeldne. I tillegg lå det hele tiden en stor idealisme under hos Per Tannum. Han ville skape grobunn for norsk design, norsk form og norske formgivere. 

Per Tannum var med på å starte mange organsisasjoner med et formål om å fremme norsk design; Norway Designs, Plus, Bonytt, Bruksbo, BoKredit blant flere. Det er takket være hans iherdige innsats for å fremme norsk design og ikke minst engasjement for å få norsk industri til å samarbeide tett med norske formgivere at vi i år kan feire 60 år som leverandør og pådriver for norsk design og norske formgivere i år. 

Antall sider: 213
Trykk og innbinding: Møklegaards Trykkerier  AS
Formgitt av Hans Petter Smedby