Kosta Boda

Kosta Boda Polar Lantern Clear

Kr 450

Supplier: Kosta Boda
Artist: Göran Wärff

Material: Glass
Dimensions: H112mm
Color: Clear
 

Beautiful sculpture and candle holder in clear glass from Kosta Boda.

Costa Boda

Kosta Boda is one of the world's leading brands in glassblowing and glass art. Their ovens and glass huts in Småland have been in use since 1742 and today several well-known designers work in their studios around Kosta and in close collaboration with the craftsmen. In close dialogue, they explore and challenge traditional techniques and develop new techniques in the cabins when designs and ideas are to be realised.

Kosta Boda er en av verdens fremste varemerker innen glassblåsing og glasskunst. Deres ovner og glasshytter i Småland har vært i bruk siden 1742 og i dag jobber flere kjente formgivere i sine atelier rundt Kosta og i tett samarbeid med håndverkerne. I nær dialog utforsker og utfordrer de tradisjonelle teknikker og utvikler nye teknikker i hyttene når design og ideer skal virkeliggjøres.