Guri Sandvik

Guri Sandvik Trau Small Terracotta

Kr 1.500

Designer: Guri Sandvik
Dimensions:
H5.5cm. Length of upper part 20cm. Length lower part 10cm. Width 8 cm
Material: Hand-shaped stoneware, unglazed
Colour: Red-brown

Hand-shaped bowl in unglazed terracotta from Guri Sandvik. The bowl is unique.

Guri Sandvik

Guri Sandvik is a visual artist and ceramicist. Her design language is minimalist with a clear contrast between tight lines and sensitive tactile surfaces. The objects are geometric and sculptural and cast in porcelain and terracotta. The inside is glazed and the outside meticulously plastered. The shapes and the various series are inspired by architecture, buildings and the space between them. All the series are made in colored porcelain, terracotta and earthenware and are produced by hand in Sandvik's studio in Oslo.

Guri Sandvik er billedkunstner og keramiker. Hennes formspråk er minimalistisk med tydelig kontrast mellom stramme linjer og følsomme taktile overflater. Objektene er geometriske og skulpturelle og støpes i porselen og terracotta. Innsiden er glasert og utsiden nitidig pusset. Formene og de ulike seriene er inspirert av arkitektur, bygninger og rommet i mellom dem. Alle seriene lages i innfarget porselen, terracotta og leirgods og produseres for hånd i Sandviks studio i Oslo.

  • Formgiver:Guri Sandvik
  • Dimensjoner: H5,5cm. Lengde øvre del 20cm. Lengde nedre del 10cm. Bredde 8 cm
  • Materiale:Håndformet stengods, uglasert
  • Farge:Terracotta