Gemma Koomen

Gemma Koomen Christmas card Out In The Snow 12x12cm

Kr 50

Supplier: Gemma Koomen
Material: 100% recycled paper
Format: 12 x 12cm

Double Christmas card with blank inside.
Envelope included.

Gemma Koomen

Gemma Koomen creates paintings and illustrations in gouache and ink about the little things she loves; real and imaginary wildflowers and plants, little people in big places, animals you might have a conversation with, thoughtful objects and tiny homes.

With her illustrated world, she aims to open a small tenderness and peace, which in turn helps her (and hopefully others) to notice and enjoy the beauty in small things. Work is a constant opportunity to embrace imperfection and seek simplicity. For the first time on demand, she is selling a small quantity of high quality Giclee prints, greeting cards and other nice things online.

Gemma Koomen lager malerier og illustrasjoner i gouache og blekk om de små tingene hun elsker; ekte og imaginære villblomster og planter, små mennesker på store steder, dyr som du kanskje kan ha en samtale med, gjennomtenkte gjenstander og små hjem.

Med sin illustrerte verden tar hun sikte på å åpne en liten ømhet og fred, som igjen hjelper henne (og forhåpentligvis andre) til å legge merke til og nyte skjønnheten i små ting. Arbeidet er en konstant mulighet til å omfavne ufullkommenhet og søke enkelhet. For første gang på forespørsel selger hun en liten mengde Giclee-utskrifter, gratulasjonskort og andre fine ting av høy kvalitet på nettet. 

  • Materiale: 100% resirkulert papir
  • Format:12 x 12cm