Nedre Foss

Nedre Foss Circle Tealight Holder 10x5cm Cobalt Blue

Kr 390

Supplier: Nedre Foss
Design: Anderssen & Voll
Material : Glass
Dimension : 10x5cm
Colour: Cobalt blue

The Sirkel tea light holder is made of glass and is available in seven different colours. Circle was designed by Anderssen & Voll for Nedre Foss.

Lower Waterfall

Nedre Foss was started by the design duo Anderssen & Voll in 2009. The core of Nedre Foss' design is the term "Century Product" and what they refer to as utility sculpture. By this is meant objects that will serve you for at least 100 years, and where the sculptural properties on the one hand and the aspect of use on the other are equal parts of the function. It may not need to be mentioned that quality and longevity also play a large role in product development for Nedre Foss.

Nedre Foss ble startet av designduoen Anderssen & Voll i 2009. Kjernen i Nedre Foss’ design er begrepet «Century Product» og det de refererer til som bruksskulptur. Med dette menes objekter som vil tjene deg i minst 100 år, og hvor de skulpturelle egenskapene på den ene siden og bruksaspektet på den andre er like deler av funksjonen. Det trenger kanskje ikke nevnes at kvalitet og levetid også spiller en stor rolle i produktutviklingen til Nedre Foss.

  • Design: Anderssen & Voll
  • Materiale: Glass
  • Dimensjon: 10x5cm
  • Farge: Koboltblå
  • Produksjonsland: Thailand

Håndvask. Unngå å varme eller avkjøle gjenstanden raskt, det kan føre til at glasset sprekker.