Mifuko

Mifuko Soap dish

Kr 350

Supplier: Mifuko
Material: Glue stone
Dimensions: H13.3cm x W10cm x L7.5cm

Maintenance: Be aware that salt and soap products containing salt can corrode soapstone and can cause it to break. Colored soap can stain.


Square soap dish that allows the water to drip into the bottom tray, making it easy to empty and making it easier for the soap to dry between uses.

The soap dish is hand-carved from soapstone, a white stone, each with unique pink, brown, yellow or black marbling.

Handmade in Kenya.

Mifuko

Mifuko was started by two friends from Finland who studied arts and crafts together at the University of Helsinki. The idea of ​​Mifuko was born at a market in Nairobi, Kenya where they were both amazed by the quality of the produce they saw and an idea to share it with a wider audience was born. Minna and Mari founded Mifuko with a clear goal: to combine Nordic design and traditional African craftsmanship to form a business that directly benefits the people of rural Kenya.

It has been important to the founders of Mifuko that the company should look after and improve the welfare and living conditions of women in Africa. Mifuko is a verified Fairtrade company and all the products that are made are unique and signed by the craftsman who made the individual product.

In Swahili, Mifuko means pocket - and the idea behind choosing the name was that you don't want anyone to be left with empty pockets.


Mifuko ble startet av to venninner fra Finland som sammen studerte kunst og håndverk på Universitetet i Helsinki. Ideen om Mifuko ble født på et marked i Nairobi, Kenya hvor de begge ble forbløffet over kvaliteten til produktene de så og en ide om å dele det med et bredere publikum ble skapt. Minna og Mari grunnla Mifuko med et klart mål: å kombinere nordisk design og tradisjonelle afrikanske håndverkskunnskaper for å danne en virksomhet som direkte kommer innbyggerne på landsbygda i Kenya til gode.

Det har vært viktig for grunnleggerne av Mifuko at bedriften skal ta vare på og forbedre velferd og levevilkår for kvinner i Afrika. Mifuko er en verifisert Fairtrade bedrift og alle produktene som blir laget er unike og signert av håndverkeren som laget det enkelte produkt.

På Swahili betyr Mifuko - lomme -og tanken bak valg av navn var at man ikke ønsker at noen står igjen med tomme lommer.

  • Leverandør: Mifuko
  • Materiale: Kleberstein
  • Dimensjoner: H13,3cm x W10cm x L7,5cm
  • Vær oppmerksom på at salt og såpeprodukter som inneholder salt kan korrodere kleberstein og kan føre til at den går i stykker. Farget såpe kan sette flekker.