Norway Designs NÅ

14 Jun 2018Julia Lossius

Norway Designs NÅ er en utstillingsserie initiert av Norway Designs, Norske Kunsthåndverkere og Klubben. Serien ønsker å fremme norsk kunsthåndverk, design og menneskene som skaper verkene. Vi ville rette fokuset tilbake på formidling av norsk formgivning og bidra til økt forståelse for og kjennskap til norske formgivere, produksjon og produkt. Ved å vise objekter som både er formet og produsert i Norge, ønsker utstillingen å bidra til å opprettholde den norske industrien og håndverkstradisjonen. Utstillingsserien, som vises i butikklokalene våre, startet 2014 og har vist en rekke norske produkter og kunstverk.

Et rom for norsk design og kunsthåndverk

Norway Designs har alltid vært, og vil fortsette å være, et konsept som sprenger de tradisjonelle rammene for hva det vil si å være en butikk. I den sammenheng har NÅ vært veiviser for hva vi vil være, samtidig som serien peker tilbake på hva vi opprinnelig var: Et rom for norsk design og kunsthåndverk.

Fra åpningen av Norway Designs i 1957

Opprinnelsen til Norway Designs var utstillingen “Norway Designs for living.” Den ble vist første gang i Chicago i 1951, og ble videre vist flere andre steder i USA frem til 1953. Formålet med utstillingen var å fremme eksport av norske varer, og utstillingen var en av de første som tok sikte på å markedsføre norske designprodukter i USA. I 1957 ble butikken Norway Designs etablert i Oslo, der tanken var å formidle norske designprodukter og kunsthåndverk i Norge. Samtidig ble organisasjonen PLUS startet opp i Gamlebyen i Fredrikstad. PLUS skulle være et formidlingssenter mellom formgivere og industrien; man ville skape et treffpunkt som gjorde det enklere for begge parter å få ideer fra tegnebordet og ut i produksjon. Norway Designs var gjennom hele PLUS sin levetid (frem til 1978) en formidler av mye av det som ble produsert der. Store deler av norsk designhistorie fra tidsrommet 1958-1978 har sin opprinnelse fra PLUS.

I et slikt perspektiv blir det tydelig at vår identitet henger tett sammen med kulturutvikling. Da Per Tannum grunnla Norway Designs var det med en visjon om å skape “et sentrum for det beste i kvalitet og design som produseres i Norge innen områdene møbler, tekstil og annen brukskunst.” Norway Designs skal få lov til å representere et alternativ i mylderet av varer og merker. Vår identitet er rotfestet i kulturutvikling. Vi jobber med å lage plass for norsk design og kunsthåndverk, løfte objekter opp i lyset og utvide rommet de befinner seg i. NÅ har bidratt til å definere butikkens rolle. I en identitetssammenheng har NÅ vært viktig for å vise hva vi står for. Vår profil skal være gjenkjennelig ved å peke tilbake på PLUS og romme det vi var, kledd i sesongens farger. Vi har en solid kjerne, og utenpå denne kjernen foregår et kontinuerlig arbeid med vekst og fornyelse, slik at det stadig legges flere lag til det allerede etablerte. Vårt perspektiv veksler mellom tilbakeblikket og det fremadrettede blikket, og i alle tilfeller er blikket godt forankret på en stadig voksende norsk designindustri.

Utstillingene

Den første utstillingen, Norway Designs NÅ Vol. 1 VERDI, åpnet i september 2014 og var en kuratert salgsutstilling som markerte starten på Norway Designs NÅ. I tett samarbeid med Norske Kunsthåndverkere og Klubben viste vi 14 produkter fra norske formgivere, blant annet grunnleggerne av Klubben, Sverre Uhnger og günzler.polmar. Prosessene bak produktene og ulike produksjonsmetoder ble løftet frem, og produktene ble presentert på forskjellige stadier, fra prototyper til småskalaproduksjon til storskalaproduksjon. De utstilte produktene ble presentert i tre kategorier; unika, småskala og storskala. For kunden innebar dette en gjenkjennelse av de ulike prisnivåene og dermed et innblikk i, og forståelse for, objektenes verdi.

Fungi hyller av Gridy

Lampen Lune av Sverre Uhnger

I Vol. 2 SKALA (2015) valgte vi å fokusere på småskalaproduksjon, der forutsetningen var at produktene som ble valgt ut ble produsert i et lite opplag, gjerne av formgiver selv eller i samarbeid med håndverker/småskalaprodusent.

Granit bokstøtter av Silje Nesdal

Vaser i terracotta av Guri Sandvik

I Vol. 3 SEKSTEN (2016) videreførte vi småskalakategorien, men denne gangen med utgangspunkt i tallet seksten. Navnet refererte til året vi var i, 2016, og søkerne ble oppfordret til å tolke tallet og søke med objekter produsert i småskala.

Handlewithcare av Noidoi

Fat av Anette Krogstad

Vol. 4 SUM (2017) skilte seg ut ved å satse utelukkende på storskala. Her ønsket vi å skape et kontaktpunkt mellom industri og design, der norske produsenter og formgivere kunne finne tonen og skape ny, god design sammen. Navnet SUM hentyder til summen og resultatet av en speed-date mellom norske designere, kunsthåndverkere og produsenter våren 2016. På den måten peker også SUM tilbake på vår opprinnelse og grunnlegger Per Tannum.

Drops av Magnor Glassverk + Kristine Bjaadal 

SUM gjenspeiler Per Tannums kongstanke om organisasjonen PLUS og risset en symbolsk sirkel rundt Norway Designs sitt 60 års jubileum. PLUS sitt hovedformål var å fremme samarbeid mellom industrien og formgiverne. Med SUM ville vi vise at det ferdige resultatet ikke eksisterer uten et godt samarbeid mellom produsenten og formgiveren, og at det er mange faktorer som må stemme for å kunne benytte den enorme kompetansen norske formgivere representerer.

Tray av Fjordfiesta + Jenkins & Uhnger

I Vol. 5 IDENTITET (2018) ville vi undersøke hvilket forhold kunsthåndverkere og designere har til materialet de arbeider med. Objektene er delt i materialgrupper som blandes, samles og går i dialog med hverandre på ulike måter gjennom to separate utstillinger. Glass, keramikk, tekstil, lær, metall og tre krysses og kommuniserer på tvers av materialer og skaper både samlet og hver for seg en interessant utstilling. Featured product

Unknown Vendor

Produkttittel

Kr 100

More articles