Norway Designs presenterer DESIGN WINDOW


Torsdag 7. april kl. 17 åpner DESIGN WINDOW i Oslobutikken. Dette er en utstilling med produkter designer av studenter fra AHO. 

SUNNE SPISEREDSKAPER FOR BARN
Arkitektur- og designhøgskolens førsteårs designstudenter har utviklet spiseredskap som skal påvirke barn til å spise sunnere. Dette vil studentene oppnå ved å involvere barna på nye måter i spisesituasjonen. Noen av produktene oppfordrer til kreative måter å innta maten på, mens andre fokuserer på øket mestringsfølelse. Hensikten er å få barna mer positivt innstilt til maten slik at de er motivert til å smake og spise sunnere.

DESIGN OG NYTENKNING
Prosjektet er gjort som en kommentar til Nofimas forskning på feltet ”Barn og Smak”. Det er et stort potensiale for bedre helse i befolkningen dersom kostholdet bedres. Matvaner etableres i ung alder. Ved å legge til rette for at barn velger, spiser og liker sunn mat, vil befolkningens totale helse kunne bedres. 

Nofima har erfart å få verdifull input til sine problemstillinger gjennom skoleprosjektet. Dette er et godt eksempel på hvordan design metodikk bidrar til nytenkning og innsikt på områder som tradisjonelt ikke anvender design. 

PRODUKTUTVIKLING
Grunnleggende for alle AHOs designretninger ligger designprosessen og  produktutvikling. Gjennom analyser og brukerinvolvering fant studentene ut at involvering i matlagning, mestring og kreativitet ved matinntak er sentrale faktorer som gjør barnet mer positiv til maten. Dette var utgangspunktet for utvikling av produkter gjennom tegning, modellering og utprøving. 

Produktene er utviklet for barn i førskolealder. Barna var også med å teste produktene før ferdigstilling. Spiseredskapenes beskaffenhet og utforming skal være med på å bedre barns spisevaner gjennom å skape en positive spiseopplevelse ved inntak av sunn mat. 

NOFIMA
Nofima er et av Europas største næringsrettede forskningsinstitutt som driver forskning og utvikling for akvakulturnæringen, fiskerinæringen og matindustrien.

Vi leverer internasjonalt anerkjent forskning og løsninger som gir næringslivet konkurransefortrinn langs hele verdikjeden. Innovasjonsforskningen i Nofima ønsker å øke bruk og forståelse av design i matnæringen.

ARKITEKTUR- OG DESIGNHØGSKOLEN I OSLO
Institutt for design har en bred tilnærming til faget. Design blir i dag brukt innen svært mange områder og har en økende innvirkning på samfunnsutviklingen. Designere formgir produkter, tjenester og systemer, og bidrar til hvordan vi opplever verden rundt oss.