Tripod / Sofia Karyofilis

03 May 2018Julia Kahrs

Sofia Karyofilis stiller til Norway Designs NÅ Vol. 5 IDENTITET med en serie knoppede skåler i kobber. Tittelen "Tripod" hentyder til skålenes tre ben. Hvert ben er modellert med hammer som en fordypning i den samme platen skålen består av. På den måten blir bena del av et større, sammenhengende materiale. Ved å plassere bena forskjellige steder og med varierende dybde får hver skål sin egen karakter. Å knoppe fremfor å bruke korpusteknikk forenkler prosessen slik at ideen om motstand og formbarhet tydelig trer frem i sin enkleste og mest renskårne form. I arbeidet med serien har Karyofilis jobbet aktivt med metallets materielle identitet.

For Karyofilis er kombinasjonen av motstand og modellerbarhet det mest identitetsskapende ved metaller. Hvert metall har forskjellig temperament ved ulike mengder motstand og varierende grad av modellerbarhet. Gull er mykt å forme og også det mest fleksible. De samme egenskapene har sølv, tett etterfulgt av kobber, som er det metallet Karyofilis benytter mest. Metallets overflate endres også over tid under påvirkning av omgivelsene; det oksiderer, irrer og ruster. Disse faktorene er alle sammen egenskaper som bidrar til å skape en identitet, og dette bruker Karyofilis aktivt i å skape en historie.  

Når Karyofilis benytter korpusteknikk til å hamre platemetall til tredimensjonal form er erfaringene med materiell identitet en viktig medspiller i de valgene hun tar. For å tydeliggjøre dette i en mindre serie med bruksobjekter valgte Karyofilis å lage en serie små, knoppede skåler. Skålene er ment å kunne brukes til å oppbevare smykker og andre smågjenstander, eller også uten annet innhold enn seg selv som form. Karyofilis har valgt å la overflaten forbli urørt uten noen form for overflatebehandling. Den er kun farget av oksideringen som oppstår naturlig når platen varmes og mykgjøres før hamring, i tillegg til endringene som oppstår av seg selv i materialet over tid.

Om Sofia Karyofilis

Sofia Karyofilis er født i 1978 og oppvokst i Oslo. Hun har en master i Metall- og smykkekunst fra 2014 ved Kunsthøgskolen i Oslo. Karyofilis jobber hovedsakelig med skulpturelle uttrykk i metall.

Les intervju med Sofia Karyofilis her.

 Featured product

Unknown Vendor

Produkttittel

Kr 100

More articles