28 Sep 2016
Til årets utstilling og pop-up-butikk har Anette Krogstad produsert seksten fat. Fatene sammenstilt skaper ett stort sammenhengende...