Mirjam Tho og The poetics of a place ( Oslo )

03 Oct 2016Linn Ellevseth

Mirjam Tho er oppvokst i Vestfold, og bor i Tønsberg. Hun har sin utdannelse innen tekstil fra Kunsthøgskolen i Oslo (2009), og er for tiden masterstudent ved samme sted (2017). Mirjam jobber med billedvev, og et gjennomgående tema for hennes arbeider er en utforsking av hvordan minnet vårt fungerer og hvordan ta vare på dem før de endrer seg eller forsvinner. Gjennom veven gjør hun minnene håndgripelige, slik at fortellingen kan oppleves igjen og igjen.   

̧« I dette prosjektet så har jeg samlet minner fra gater og steder i Oslo som jeg har passert mange ganger over flere år og disse seksten arbeidene som jeg skal vise på denne utstillingen det er et resultat av at jeg ønsker å gjøre disse minnene fra Oslo håndfaste. »

UTDANNELSE
Kunsthøgskolen i Oslo, MA, kunst og håndverk, uteksamineres våren 2017

F. 1985

PRODUKTER TIL UTSTILLINGEN

THE POETICS OF A PLACE ( OSLO ) - Minner er som oftest, alltid knyttet til et sted, og serien tar utgangspunkt i hennes egen hukommelse, der hvert arbeide beskriver gater passert gjentakende ganger over flere år. Fargene tar utgangspunkt i Oslo bygårder, og hver vevnad er gitt tittelen fra gaten den er inspirert av. Oppbygningen i flaten, materialene som er brukt og måter de får frem farge på er inspirert av opplevelsen og minnene fra disse stedene.

Følg med Mirjam gjennom Oslos gater der hun henter sin inspirasjon. Følg hennes hverdag på @mirjamtho

Filmserien Norway Designs NÅ er laget i samarbeid med Birgit Solhaug – www.birgitsolhaug.no

 Besøk utstillingen og pop-up-butikken 13.-29. oktober. Du finner den i Oslobutikken. 

 Featured product

Unknown Vendor

Produkttittel

Kr 100

More articles