Anette Krogstad


Anette Krogstad jobber med møtet mellom måltid, servering og mennesket. Kombinasjonen av ulike former og farger skaper hennes uttrykk. Håndverket og det keramiske materiale er en viktig drivkraft i hennes arbeid.

UTDANNELSE
Kunstskolen i Bergen (KiB)
Bachelor i Produktdesign, Høyskolen i Oslo og Akershus
Master i Kunstfag keramikk, Kunsthøyskolen i Oslo

WWW.ANETTEKROGSTAD.NO 
F. 1984

PRODUKTER TIL UTSTILLINGEN

INTERSTELLAR OG HATTING - Anette Krogstad presenterer ett utvalg dreide keramiske serveringsobjekter. Både ved å kombinere ulike former, men også flere antall av de samme former, ønsker hun å vise mulighetene ved håndverksteknikken dreiing.
Glasurene er ett resultat av lengre tids utforskning, og er også med på å vise hvordan en form kan fremstå ulikt utifra overflate og taktilitet. Kunnskap om materialet og ønsket om bevaring av håndverket driver hennes tanke og idé om å nå ut til både det private hjem og restauranter.


Prod. av Anette Krogstad - Foto: Michaela Klouda